Werkwijze

Inname

Wij nemen in: dameskleding, accessoires en lifestyle producten. De door u
aangeboden kleding dient eigentijds, compleet, gewassen en vlekkeloos te zijn.

De inname tijden zijn vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 18 uur.

Ingebrachte kleding wordt zo spoedig mogelijk nagekeken om te kijken of het
geschikt is voor onze verkoop.

De winterkleding kan ingebracht worden van september tot januari.

De zomerkleding kan ingebracht worden van februari tot augustus.

 

Selectie

Bij inbreng ontvangt u van ons een eigen klantnummer. We zijn selectief in wat we
wel en niet accepteren. We zijn vrij om artikelen te weigeren. Bij inname worden de
voorwaarden met u doorgenomen zoals het schenken van de niet verkochte kleding na 6 maanden aan een goed doel.

 

Prijs

Van de geaccepteerde artikelen bepalen wij zelf de prijs. Wanneer het artikel
verkocht is, ontvangt u veertig procent van de verkoopprijs. We werken op basis van
consignatie d.w.z. dat u per kwartaal de kleding uitbetaald krijgt als die verkocht
is. We sturen u per kwartaal via de mail het overzicht toe van de
klantenkaart zodat u kunt zien wat wel/niet verkocht is.

 

Goede Doel

Artikelen worden gedurende een halfjaar ter verkoop aangeboden. Wanneer het
artikel na die periode niet is verkocht of als u uw tegoed niet komt innen, worden het
geld en/of de artikelen na een half jaar aan een goed doel geschonken. Onze goede doelen zijn: Kledingbank Tiel, Holland Gambian Foundation en het Leger des Heils.

Financieel steunen we het Vergeten Kind en de Holland Gambian Foundation. Voor meer informatie hierover kunt u terecht in onze winkel.